Politika zasebnosti spletne trgovine Double Trouble in Politika piškotkov za uporabnike in obiskovalce spletnega mesta

Politika zasebnosti in politika piškotkov

Informacije o podjetju in spletnem mestu

Ta Politika zasebnosti in Politika piškotkov (v nadaljevanju: “Politika zasebnosti”) opisuje način, na katerega Media Solutions Nina Luzar s.p. (v nadaljevanju: »Podjetje«, »nas«, »mi« ali »naš«) zbira, obdeluje in deli v skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, imate kot posameznik naslednje pravice:

 • Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (za enega ali več določenih namenov), imate pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost podatkov. obdelava poteka do vašega preklica. Privolitev je mogoče preklicati s pisno izjavo, poslano upravljavcu na enega od kontaktov, navedenih na spletnem mestu https://doubletroubledog.com/. Preklic soglasja za našo obdelavo osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij za posameznika. Vendar po preklicu soglasja za našo obdelavo osebnih podatkov upravljavec morda ne bo več mogel zagotavljati ene ali več svojih storitev zadevnemu posamezniku, če storitev ni mogoče zagotoviti brez osebnih podatkov.
 • Pravica dostopa: Kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) pridobiti potrdilo, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in, kjer je to primerno, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o rokih hrambe oziroma merilih za določanje obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravici do omejitve in ugovora obdelavi ter pravici do pritožbe pri nadzornem organu, viru. podatkov, če podatki niso bili zbrani od vas, obstoj avtomatiziranega odločanja, vključno z oblikovanjem profilov, razlogi zanj ter pomen in posledice takšne obdelave za vas ter druge informacije v skladu s 15. členom Splošna uredba EU o varstvu podatkov).
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: Kot posameznik imate pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke o vas. Kot posameznik imate pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave, ob upoštevanju namenov obdelave.
 • Izbris podatkov (»pravica do pozabe«): Kot posameznik imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, ki jih upravljavec hrani o vas. Upravljavec mora podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar obstaja eden od naslednjih razlogov:
  • podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani;
  • če prekličete soglasje in za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
  • če ugovarjate obdelavi in za obdelavo ne obstajajo prevladujoči zakoniti razlogi;
  • podatki so bili obdelani nezakonito;
  • podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravnih obveznosti po pravu EU ali pravu države članice, ki se uporablja za upravljavca;
  • podatki so bili zbrani v zvezi z zagotavljanjem storitev informacijske družbe.

Kot posameznik pa v določenih primerih, opisanih v členu 17(3) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov, nimate pravice do izbrisa podatkov.

 • Omejitev obdelave: Od upravljavca imate pravico zahtevati, da omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar:
  • izpodbijate točnost osebnih podatkov, dokler upravljavec ne sprejme zadostnih ukrepov za popravek ali preverjanje njihove točnosti;
  • obdelava je nezakonita, vendar ne želite, da upravljavec izbriše podatke;
  • upravljavec vaših osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; oz
  • ste ugovarjali obdelavi na podlagi zakonitega interesa (glejte zgoraj) in čakate na preverjanje, ali ima upravljavec prevladujoče nujne zakonite razloge za nadaljevanje obdelave.
 • Prenosljivost podatkov: Kot posameznik imate pravico prejeti osebne podatke o vas, ki ste jih posredovali upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter tudi zahtevati, da jih upravljavec posreduje drugemu upravljavcu, kjer to je tehnično izvedljivo. Namreč, ko:
  • obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi in
  • obdelava se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 • Pravica do ugovora: Na podlagi razlogov, povezanih z vašo specifično situacijo, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali izvajanje javnih pooblastil, podeljenih upravljavcu (točka (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) ali je potrebno zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba (tč.(e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov) ali je potrebno zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba (tč. (f) člena 6(1) Splošne uredbe EU o varstvu podatkov), vključno s profiliranjem na podlagi teh obdelav. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene trženja, ima posameznik pravico kadarkoli ugovarjati obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, v kolikor se nanaša na tako neposredno trženje. . Če posameznik ugovarja obdelavi za namene neposrednega trženja, se podatki ne obdelujejo več za te namene.

Kadar se podatki obdelujejo za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali za statistične namene, ima posameznik pravico ugovarjati obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja zaradi javnega interesa.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Brez poseganja v katero koli drugo (upravno ali drugo) pravno sredstvo imate kot posameznik pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, zlasti v državi, kjer imate običajno prebivališče, kjer delate ali kjer je domnevna kršitev potekala, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši predpise o varstvu osebnih podatkov. V Sloveniji naloge nadzornega organa opravlja Informacijski pooblaščenec.

Ne glede na druga (upravna ali izvensodna) pravna sredstva imate kot posameznik pravico do učinkovitega pravnega sredstva zoper pravnomočno odločitev nadzornega organa, pa tudi v primeru, da nadzorni organ vaše pritožbe ne obravnava oz. vas o nastali situaciji ali odločitvi o pritožbi ne obvesti v treh mesecih. Za postopke proti nadzornemu organu so pristojna sodišča države članice, v kateri ima nadzorni organ sedež.

Posameznik lahko vse zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki pisno naslovi na upravljavca z elektronskim sporočilom na info@doubletroubledog.com.

Upravljavec lahko za namene identifikacije posameznika v primeru uveljavljanja njegovih pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahteva dodatne podatke in lahko zavrne ukrepanje, če posameznika ni mogoče zanesljivo identificirati.

Upravljavec mora na zahtevo posameznika, s katero ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico do vložitve pritožbe na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs .si.

Politika piškotkov

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo na vaš računalnik shrani spletna stran ali aplikacija, ki jo obiščete. Spletnemu mestu pomaga, da vas identificira, ko se vrnete na spletno mesto, in nam posreduje informacije o vaših dejavnostih, ko obiščete spletno mesto. Piškotki zbirajo informacije o vaši uporabi spletne strani in podatke o vaši napravi, s katero dostopate do strani. Za namen tega pravilnika "informacije" pomenijo vaš naslov IP, vrsto spletnega brskalnika, demografske podatke, čas obiska, referenčno spletno mesto, aplikacijo ali storitev, iz katere ste bili usmerjeni na naše spletno mesto, dostop do spletnega mesta, klik URL-ja tok (kronološki vrstni red našega spletnega mesta, ki ste ga obiskali).

Obstajajo različne vrste piškotkov. Z vidika njihove življenjske dobe (koliko časa so shranjeni na vašem računalniku) so piškotki lahko »sejni« ali »trajni«. Sejni piškotki se shranjujejo samo za čas, ko obiščete spletno mesto, in se samodejno izbrišejo, takoj ko zaprete spletni brskalnik ali aplikacijo. Po drugi strani trajni piškotki ostanejo v vašem računalniku, ko ste brez povezave. Shranjujejo se na vaši napravi (računalnik, mobilni telefon) za določeno časovno obdobje in se ponovno aktivirajo vsakič, ko obiščete spletno mesto, kjer so bili ustvarjeni piškotki.

Piškotki običajno ne vsebujejo nobenih informacij, ki bi osebno identificirale uporabnika, vendar so lahko osebni podatki, ki jih hranimo o vas, povezani s podatki, shranjenimi v piškotkih in pridobljenimi iz njih.

Piškotke uporabljamo za:

 • avtentikacija (za vašo identifikacijo, ko obiščete našo spletno stran in med brskanjem po spletni strani)
 • personalizacija (če tako izberete)
 • varnost
 • oglaševanje (za prikazovanje oglasov in prikazovanje oglasov, ki so pomembni za vas)
 • analiza (za pomoč pri analizi uporabe in učinkovitosti našega spletnega mesta in storitev)

Katere piškotke uporablja https://doubletroubledog.com?

Nujni piškotki: ti piškotki so ključnega pomena, ker vam omogočajo premikanje po spletnem mestu in uporabo funkcij spletnega mesta ali zagotavljanje zahtevane storitve. Podjetje za uporabo teh piškotkov ne potrebuje dovoljenja uporabnika, zato so vedno nameščeni na napravi. Nastavijo se, ko uporabnik izvede kakršno koli interakcijo s spletno stranjo.

Spletni analitični piškotki: ti piškotki pomagajo podjetju razumeti, kako uporabniki uporabljajo spletna mesta. Z njihovo pomočjo izboljšujemo uporabniško izkušnjo in prepoznavamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke podjetje uporablja le, če se uporabnik s tem strinja.

Sprememba pravilnika o zasebnosti

Upravljavec lahko občasno po lastni presoji spremeni to Politiko zasebnosti in jo po potrebi prilagodi dejanskemu stanju in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim prenosom osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste obveščeni o morebitnih spremembah in dopolnitvah. Prav tako vas bomo vnaprej in na ustrezen način (npr. z obvestilom na našem spletnem mestu) obvestili o vseh spremembah, ki pomembno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov. V dokumentu je zapisan datum zadnje Politike zasebnosti.

Pogoji in določila

Če se odločite obiskati spletno mesto, je vaš obisk in kakršen koli spor glede zasebnosti predmet tega pravilnika o zasebnosti in naših pogojev, vključno z, a ne omejeno na, omejitvami garancije in omejitvami odgovornosti.

Pišite nam

Cenimo vaše povratne informacije. Če imate kakršne koli pripombe ali vprašanja v zvezi s tem pravilnikom o zasebnosti ali želite izraziti pomisleke glede obdelave vaših osebnih podatkov, nam pišite na info@doubletroubledog.com. Če vas skrbi zasebnost osebnih podatkov, v vrstico z zadevo vašega e-poštnega sporočila vnesite »Zasebnost«.

DOUBLE TROBLE

Medijske rešitve, Nina Luzar s.p.

Škocjan, 15.8.2023